ÚOCHB

Skupina Jiřího Vondráška

Bioinformatika
Vědecká skupina
Seniorská
BIO cluster

O naší skupině

Primární oblastí zájmu skupiny Bioinformatika jsou biomolekuly, jejich sekvence, evoluční vztahy, struktury, architektura, interakce a jejich komplexy. Zkoumáme evoluci biomolekul z pohledu vzniku jejich funkcí a struktury a dalších optimalizací těchto vlastností. Cílenou oblastí zájmu jsou v tomto kontextu nestrukturované proteiny. Pro zkoumání výše zmíněných problémů používáme kombinaci metod molekulárního modelování, výpočetní chemie, bioinformatiky a matematické statistiky. Pro testování aplikačního potenciálu našich teoretických předpovědí máme vlastní experimentální laboratoř určenou k produkci a další charakterizaci navrhovaných biomolekul. Naším cílem je vytvoření robustního metodologického zázemí pro řešení vybraných problémů z oblasti strukturní a chemické biologie a dalších biologicky relevantních problémů. Mimo jiné nabízíme i profesionální podporu pro UOCHB uživatele při analýzách sekvencí, modelování biomolekulárních struktur, predikce protein-protein interakcí a pro používání standartních bioinformatických analýz a nástrojů. Výraznou měrou se angažujeme v pan-Evropské infrastruktuře ELIXIR zabývající se biologickými daty, jejich zpracováním a sdílením. Naše laboratoř je zodpovědná za celkovou koordinaci a řízení infrastruktury ELIXIR CZ a je centrálním uzlem infrastruktury evropské.

image